SPOSOBY WSPÓŁPRACY

Możliwe scenariusze współpracy:

  • Zlecenie wykonania projektu. My rozwiązujemy problem. Dostarczamy gotowe rozwiązanie w postaci projektu lub prototypu a od zlecającego zależy produkcja.
  • Zlecenie wykonania prototypu lub działającego rozwiązania. Zamiast wersji do wykorzystania oddajemy do użytku w pełni działające urządzenie. Tak samo dzieje się gdy zlecający zleca większą produkcję prototypów. Udostępniamy jedynie dokumentację potrzebną do uzyskania certyfikatów.
  • Zlecenie pośrednie. Wszystko zależy od aktualnego zapotrzebowania i jest zestawieniem dwóch poprzednich opcji.

Współpraca z nami jest korzystna z bardzo ważnego powodu. Zlecający nie ponosi kosztów związanych z zakupem i wdrożeniem licencji na oprogramowanie CAD/CAM/CAE. W nowoczesnym przedsiębiorstwie jest ono wręcz niezbędne do działania minimalizującego straty i błędy produkcji. Dodatkowo dzięki usłudze jaką dajemy ma się pewność, że urządzenie będzie gotowe do działania tak jak to było przedstawione w umowie.